Trứng Bồ Câu Giả

5,000  3,000 

lỏng + đặc

xuất xứ: VN