Zalo_ScreenShot_18_5_2018_325936
Zalo_ScreenShot_18_5_2018_325112

Khay Tập Ăn Cho Gà Con

22,000  18,000 

Được thiết kế  đặc biệt dành riêng cho gà mới tập ăn

Giúp gà con có thể tiếp xúc với thức ăn một cách nhanh chóng. Ăn no, nhanh lớn, không rơi vãi ra ngoài.

Danh mục: