Xi-Lanh Tiêm Gia Cầm HSW

499,000 

0.2ml – 2 ml 

0.5ml   -5ml 

Xuất xứ: Đức

Danh mục: